اشعار شاعران بزرگ ایران
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
خیال روی تو در هر طریق همره ماست
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی كه منع عشق كنند
جمال چهره تو حجت موجه ماست

ببین كه سیب زنخدان تو چه میگوید
هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست كوته ماست

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : غزل، شعر، حافظ، اشعار، ایران، عاشقانه، زیبا،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 28 خرداد 1397
چو بشنوی سخن اهل دل مگو كه خطاست
سخن شناس نهای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمیآید
تبارك االله از این فتنهها كه در سر ماست

در اندرون من خسته دل ندانم كیست
كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست

دلم ز پرده برون شد كجایی ای مطرب
بنال هان كه از این پرده كار ما به نواست

مرا به كار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : حافظ، شعر، غزل، کتاب، ایران، شاعر، عشق،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 27 خرداد 1397
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
گفت با ما منشین كز تو سلامت برخاست

كه شنیدی كه در این بزم دمی خوش بنشست
كه نه در آخر صحبت به ندامت برخاست


شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد
پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست

در چمن باد بهاری ز كنار گل و سرو
به هواداری آن عارض و قامت برخاست

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، غزل، حافظ، کتاب، عاشقانه، رایگان، اشعار،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 خرداد 1397
روزه یك سو شد و عید آمد و دلها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست

نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت
وقت رندی و طرب كردن رندان پیداست

چه ملامت بود آن را كه چنین باده خورد
این چه عیب است بدین بیخردی وین چه خطاست

باده نوشی كه در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهدفروشی كه در او روی و ریاست

ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق
آن كه او عالم سر است بدین حال گواست

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، شاعر، حافظ، غزل، زیبا، عاشقانه، عید،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 25 خرداد 1397
ای نسیم سحر آرامگه یار كجاست
منزل آن مه عاشق كش عیار كجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور كجا موعد دیدار كجاست

هر كه آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید كه هشیار كجاست

آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند
نكتهها هست بسی محرم اسرار كجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران كار است
ما كجاییم و ملامت گر بیكار كجاست

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، غزل، ایران، شاعر، حافظ، مولوی، خیام،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 24 خرداد 1397
ساقیا آمدن عید مبارك بادت
وان مواعید كه كردی مرواد از یادت

در شگفتم كه در این مدت ایام فراق
برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی
كه دم و همت ما كرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل كه نخواهد شادت

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، غزل، حافظ، ایران، شاعر، بزرگ، اشعار،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 23 خرداد 1397
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه كه كاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین كه ز بس آتش اشكم دل شمع
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنایی نه غریب است كه دلسوز من است
چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، غزل، حافظ،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 22 خرداد 1397
خمی كه ابروی شوخ تو در كمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

به یك كرشمه كه نرگس به خودفروشی كرد
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

شراب خورده و خوی كرده میروی به چمن
كه آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم
چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت

بنفشه طره مفتول خود گره میزد
صبا حكایت زلف تو در میان انداخت

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، شاعر، اشعار، حافظ، شعرا، غزل، عاشقانه،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 21 خرداد 1397
ای شاهد قدسی كه كشد بند نقابت
و ای مرغ بهشتی كه دهد دانه و آبت

خوابم بشد از دیده در این فكر جگرسوز
كاغوش كه شد منزل آسایش و خوابت

درویش نمیپرسی و ترسم كه نباشد
اندیشه آمرزش و پروای ثوابت

راه دل عشاق زد آن چشم خماری
پیداست از این شیوه كه مست است شرابت

تیری كه زدی بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چه اندیشه كند رای صوابت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 20 خرداد 1397
گفتم ای سلطان خوبان رحم كن بر این غریب
گفت در دنبال دل ره گم كند مسكین غریب

گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار
خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب

خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم
گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب

ای كه در زنجیر زلفت جای چندین آشناست
خوش فتاد آن خال مشكین بر رخ رنگین غریب

مینماید عكس می در رنگ روی مه وشت
همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، غزل، حافظ، شاعر، ایران، اشعار، عاشقانه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 19 خرداد 1397
میدمد صبح و كله بست سحاب
الصبوح الصبوح یا اصحاب

میچكد ژاله بر رخ لاله
المدام المدام یا احباب

میوزد از چمن نسیم بهشت
هان بنوشید دم به دم می ناب

تخت زمرد زده است گل به چمن
راح چون لعل آتشین دریاب


نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، غزل، حافظ،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 18 خرداد 1397
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
آب روی خوبی از چاه زنخدان شما

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما

كس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
به كه نفروشند مستوری به مستان شما

بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
زان كه زد بر دیده آبی روی رخشان شما

با صبا همراه بفرست از رخت گلدستهای
بو كه بویی بشنویم از خاك بستان شما

عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما

دل خرابی میكند دلدار را آگه كنید
زینهار ای دوستان جان من و جان شما

كی دهد دست این غرض یا رب كه همدستان شوند
خاطر مجموع ما زلف پریشان شما


نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 خرداد 1397
ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما

ما در پیاله عكس رخ یار دیدهایم
ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آن كه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود كرشمه و ناز سهی قدان
كاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما

ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری
خود آید آن كه یاد نیاری ز نام ما

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، غزل، حافظ، عشق، عاشقانه،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 16 خرداد 1397
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
كاین چنین رفتهست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند كه دل دربند زلفش چون خوش است
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، حافظ، غزل،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 15 خرداد 1397
رونق عهد شباب است دگر بستان را
میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

گر چنین جلوه كند مغبچه باده فروش
خاكروب در میخانه كنم مژگان را

ای كه بر مه كشی از عنبر سارا چوگان
مضطرب حال مگردان من سرگردان را

ترسم این قوم كه بر دردكشان میخندند
در سر كار خرابات كنند ایمان را

یار مردان خدا باش كه در كشتی نوح
هست خاكی كه به آبی نخرد طوفان را

نوع مطلب : اشعار حافظ، 
برچسب ها : شعر، حافظ، غزل، عشق، زیبا،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 14 خرداد 1397


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ